TEDx: Plastic Rehab

&   Graphic design, Illustratie

Ontwerp van de TEDx-presentatie van Kim Ragaert, professor aan de UGent, gespecialiseerd in duurzaam gebruik en recyclage van polymeren. TEDxVlerickBusinessSchool: The world at a crossroads, 25 april 2019.