Digitale Inzamelactie Stad Gent

  Video & animatie

Naar aanleiding van de 1000ste herstelde laptop die via de Digitale Inzamelactie een nieuwe bestemming vond, maakte Wild van Vorm volgende video voor Stad Gent.