Wie zijn we?

Ons webadres is https://wildvanvorm.be. Je kunt contact met ons opnemen via hallo@wildvanvorm.be

Wild van Vorm / Isberg Design Company zijn handelsnamen geregistreerd door Wim Dewitte, Hundelgemsesteenweg 887, 9820 Bottelare (BE)

Ondernemingsnummer/BTW BE0646853507

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer je een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst, verwerken we jouw persoons- of bedrijfsgegevens in die context. Verder houden we deze gegevens bij voor administratieve, legale of veiligheidsdoeleinden.

Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief houden we enkel jouw e-mailadres bij. Om onze nieuwsbrief op te maken en te versturen maken we gebruik van Moosend, die op hun beurt een eigenlijk privacybeleid hebben. Je kunt je ten allen tijde op een eenvoudige manier uitschrijven voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar hallo@wildvnvorm.be

Cookies

Deze site gebruikt ingebedde inhoud; inhoud die afkomstig is van websites van derden staat en wordt weergegeven op onze site. Het bekijken van een pagina met ingebedde inhoud staat gelijk het bekijken van de inhoud op betreffende site. Mogelijk verzamelt men hierbij bepaalde data, maakt men gebruik van cookies, tracking door derden, meet men de interactie met de ingebedde inhoud, inclusief tracking van jouw interactie met de ingebedde inhoud indien je een account hebt of ingelogd bent op de betreffende site van derden.

We gebruiken ingebedde inhoud van: vimeo.com

Statistieken

Indien we gebruikersstatistieken bijhouden, doen we dat via het privacyvriendelijke Matomo.

 

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wim Dewitte (Wild van Vorm / Isberg Design Company) of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wim Dewitte (Wild van Vorm / Isberg Design Company) levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wim Dewitte (Wild van Vorm / Isberg Design Company) kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wim Dewitte (Wild van Vorm / Isberg Design Company) kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Wim Dewitte (Wild van Vorm / Isberg Design Company) verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.